Kategoriler

Latest posts

SQL Server

Veritabanı oluşturma 

Bugün kısa bir konuya deyineceğiz. Sql server da yeni Veri tabanı oluştururken Model database in içerisinde bulunan tablolarla ve diğer üyelerle birlikte bir kopya çıkartırılır. Sql Management Studio üzerinden çalıştırdığımızda Aaşağıdaki sonucu alacağız. Sol taraftaki Object Explorer üzerinden Database sekmesini yenilediğimizde Veritabanımız oluştuğunu göreceksiniz. Görüşmek…

ASP.NET

ViewState Mekanizması 

ViewState Hakkında bir kaç soru ile başlayalıp kafamızda canlanmasına yardımcı olalım. SORU : Viewstate ne saklar? CEVAP : Sayfanın durum bilgisini saklar? SORU : Nasıl yani? CEVAP : Markup’ta tanımlanan kontrollerin, render sonraki durumlarıyla, markuptaki durumları arasındaki farklılıkları saklar. SORU : TextBox’ın Text bilgisi neden…

SQL Server

Sql Başlangıç Notları 

–>> Veri : Her türlü bilgi yada bilgi topluluguna veri denir. –> Veri Tabanı : Farklı tipteki verileri saklamamıza, değiştirmemize, incelememize, sunmamıza yardımdımcı olan olan depolama ortamlarıdır. – Ne Sağlar ? – Butunluk Sağlar – Düzen – kolay ve hızlı bir şekilde verilere erişimi –…

C#

04_Tip Kavramı – Struct Kullanımı 

Tüm struct’ların varsayılan ctor.’ı vardır. Struct’larda varsayılan ctor’ın görevi : tüm field’lara ilk değer ataması yapmaktır. Bir struct’ın ctor’ı, kesinlikle ve kesinlikle tüm field’lara değer ataması yapmalıdır. Bir struct’ın kullanılabilir hale gelmesi için kesinlikle tüm field’larına değer ataması yapılmalıdır.

C#

04_Tip Kavramı – Temel Tipler 

Bu yazımızda Temel tipleri 2 Başlıkta İnceleyeceğiz. Referans Türlüler Değer türlüler Referans Türlüler: Bu delege nesnesi çalışma zamanında, geriye int dönen ve parametre olarak tek bir string alan metotları işaret edebilir. delegate nesnesi C’deki fonksiyon pointer’larının c# taki karşılığıdır. C’deki fonksiyon pointer’ları yalnızca tek bir…

C#

04_Tip Kavramı – Lokal Değişken 

Bu yazımızda Tip kavramlarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Lokal Değişkenler. Lokal Değişken : Bir iş parçası (method) içerisinde tanımlanan, geçici bilgi saklamak üzere kullanılan bellek alanlarıdır. Built-in Types : Diğer tüm tipler direkt ya da endirekt şekilde built-in tiplerden faydalanarak oluşturulur.

C#

04_Tip Kavramı -String ve Object Tipinin istisnai Durumu 

Tip Kavramları üzerine başladığımız bu yazı dizisine string ve object tipinin istisnai durumu ile giriş yapalım. String ve Object referans türlü class tipinden olmalarına rağmen, bu tiplerin birbirilerine olan atamaları değer türü davranışı gösterir.Aşağıdaki örnekte anlatmaya çalışalım. Görüşmek üzere..