Bugün kısa bir konuya deyineceğiz.

Sql server da yeni Veri tabanı oluştururken Model database in içerisinde bulunan tablolarla ve diğer üyelerle birlikte bir kopya çıkartırılır.

create database ModelTestDB -- Veri Tabanını Oluşturuyoruz.. 
Use ModelTestDB -- Aşağıdaki Oluşturacağı Tablonun Hangi veritabanını kullanıcağını bildiriyoruz. 
create table dbo.Depo -- Tablo Oluşturuyoruz..
 ( DepoID int PRIMARY KEY IDENTITY (1,1), -- Tablo içerisinde kolonları ve veri tiplerini bildiriyoruz.. 
Yer nvarchar(30) NOT NULL )

Sql Management Studio üzerinden çalıştırdığımızda
Aaşağıdaki sonucu alacağız.

Sol taraftaki Object Explorer üzerinden Database sekmesini yenilediğimizde Veritabanımız oluştuğunu göreceksiniz.

create database, veritabanı oluşturma

Görüşmek üzere.