Blog üzerinde Sql Server ile ilgili yazılarımdaher zaman Microsoft tarafından sağlanan örnek veritabanlarını kullanıyorum. İnsanlar genellikle veritabanını nereden alabileceklerini ve nasıl kurabileceklerini sorarlar.  Kullanılabilir bir, iki örnek veritabanı vardır. Bunları nereden indirebileceğimizi ve nasıl kurabileceğimizi göstermeye çalışacağım.

Örnek Veritabanı – AdventureWorks

AdwentureWorks.bak dosyasını GitHub linkinden Buradan indirebilirsiniz . AdventureWorks2017.bak dosyasını indirmelisiniz.

RESTORE DATABASE [AdventureWorks2017] 
FROM
DISK = N'D:\AdventureWorks2017.bak' -- yedeği nereden alacaksa o dizini buraya tam adıyla yazıyoruz. 
WITH FILE = 1, 
MOVE N'AdventureWorks2017'
    TO N'D:\AdventureWorks.mdf',  -- veritabanı nı hangi dizine kayıt edecekce o dizini yazıyoruz
MOVE N'AdventureWorks2017_log'
    TO N'D:\AdventureWorks_log.ldf', -- veritabanın log dosyasının hangi dizine kayıt edecekse o dizini yazıyoruz.
NOUNLOAD, STATS = 5
GO
Restore AdventureWorks