C# programlama dilindeki Inheritance (Kalıtım) konusunu ele alacağız. Kalıtım, nesne tabanlı programlamada önemli bir kavramdır ve sınıflar arasında ilişki kurmayı sağlar. Kalıtım sayesinde, var olan bir sınıfın özelliklerini ve davranışlarını yeni bir sınıfa aktarabilir ve genişletebiliriz. Bu sayede kod tekrarını azaltır, esnek bir yapı oluştururuz.