Kategoriler

Seçtiklerim

Latest posts

C#

06-1 OPP- Inherıtance – Kalıtım 

C# programlama dilindeki Inheritance (Kalıtım) konusunu ele alacağız. Kalıtım, nesne tabanlı programlamada önemli bir kavramdır ve sınıflar arasında ilişki kurmayı sağlar. Kalıtım sayesinde, var olan bir sınıfın özelliklerini ve davranışlarını yeni bir sınıfa aktarabilir ve genişletebiliriz. Bu sayede kod tekrarını azaltır, esnek bir yapı oluştururuz.
C#

06- OPP Encapsulation (Kapsülleme, Sarmalama, Paketleme) 

Sarmalama / Paketleme (Encapsulation): Sınıfı oluşturan metot ve özelliklerin gerçekleştirme biçiminin, bu sınıfı kullanacak olan kullanıcılardan gizlenmiş olmasıdır. Kapsüllemenin birinci adımı, kapsüllenecek field’ın private yapılmasıdır; çünkü public durumda, nesnenin ilgili bellek alanına hiçbir kontrol yapılmaksızın tüm değerler (o veri tipinin taşıyabileceği) atanabilir. Çok istisnai durumlar...
C#

05 Parametre Geçirme yöntemleri – ByRef 

Referans Geçirmek : Stack’te bulunan alanın adresinin geçirilmesidir. C’deki & operatörüyle alınan adres bilgisi, C#’ta ref anahtar sözcüğüyle yakalanabilir! Referans parametresi, bir değişkenin Bellek Hafızasında bulununan konumuna referanstır. Parametreleri referans olarak iletiğimizde, değer parametlerinden farklı olarak, bu parametreler için Bellek hafızasında yeni bir depolama yeri...
C#

04 Array Nesneleri 

Tüm diziler referans türlü oldukları için, aşağıdaki kod, stack bölgesine bir int[] pointer’ı oluşturur. sayilar2 bir pointer’dır ve bu pointer der ki: “Ben heap bölgesindeki int[] tipinden nesnelerin adreslerini saklayabilirim” Aşağıdaki kod satırı hata almamıza sebep olur; çünkü sayilar2 yalnızca int[] nesnelerinin adreslerini saklayabilir. Aşağıdaki...
C#

04_ Değer ve Referans Türü Davranışı 

Değer Türü Davranışı Referans Türü Davranışı Referans türleri, değer türü davranışının aksine  Stack ve Heap i birlikte kullanır.İlgili nesnenin sahip olduğu değerler Heap alanında tutulur. Nesnenin adresini bir pointer üzerine almadığımız müddetçe pek bir işe yaramayacaktır. (Eğer anlık, tek bir üye çağrısı yapmayacaksak) Örneklemeye başlayalım;Kendimiz ait bir Nesne (class) oluşuralım. şimdi...
SQL Server

Stored Procedure Giriş ve Parametrik Procedure 

 Stored Procedureler, bir takım alt yordamların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş veritabanı nesneleri olarak düşünülebilir. Stored Procedure’ler, sahip oldukları cache mekanizması sayesinde sorguların çalışma sürelerini kısaltabilirler.  Stored Procedure’ler, çalıştırdıkları sorgulara ait execution planı saklarlar. Bu plan daha sonra kullanılmak üzere Stored Procedure Cache’e atılır.  Dolayısıyla aynı...
SQL Server

Sql Server Hazır Fonksiyonları 

Merhabalar, Bugün sql server üzerinde bulunan bazı Hazır fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Örnek database olarak “AdventureWorks” üzerinde çalışacağız. AdventureWorks veritabanını buradan https://koksalaci.com/2019/10/31/sql-server-ornek-veritabanlarini-indirin-ve-yukleyin-2019/