Tanım : Bir class veya struct içinde tanımlanan bir türe InnerType tür nedir.
Örneklemek gerekirse;

 class Araba
  {
    public string Marka;
    public string Model;

    //inner type'lar access modified almadıklarında private olurlar..
    public class Radyo
    {
      public double Frekans;
    }
  }
 static void Main(string[] args)
    {
      Araba.Radyo radyo = new Araba.Radyo();
    }