Metot Overloading : Bir metodu aynı isimle, ancak farklı parametre tipleri ya da sayısı için tekrar yazmaya denir.

 static double Topla(double a, double b)
    {
      Console.WriteLine("(double a, double b) parametreli Topla metodu çağrıldı...");
      return a + b;
    }
 static int Topla(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine("(int a, int b) parametreli Topla metodu çağrıldı...");
      return a + b;
    }

 //Topla isimli metodun iki int parametre alan bir versiyonu zaten bulunduğu için aşağıdaki metodun yazılmasına derleme zamanında izin verilmez...
    //static double Topla(int a, int b)
    //{
    //  return a + b;
    //}
 static void Main(string[] args)
    {
      //Bir metodun aşırı yüklenmiş versiyonları arasından, hangisinin çağrılacağına gelen parametrelere bakılarak karar verilir.
      Topla(6, 10.5);


      //Atama operatörünün öncelikle sağ taraftaki operandı çalıştığı için, metotları aşırı yüklerken geriye dönüş tipi önemli değildir...
      int sayi = Topla(5, 10);
      double sayi2 = Topla(5, 10);
    }

Not: Erişim belirleyicisinin de aşırı yüklemede bir önemi bulunmaz

 //public void Deneme()
    //{
    //}

    //private void Deneme()
    //{
    //}