Bu yazımızda Tip kavramlarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Lokal Değişkenler.

Lokal Değişken : Bir iş parçası (method) içerisinde tanımlanan, geçici bilgi saklamak üzere kullanılan bellek alanlarıdır.

Built-in Types : Diğer tüm tipler direkt ya da endirekt şekilde built-in tiplerden faydalanarak oluşturulur.