Tanım : Bir class veya struct içinde tanımlanan bir türe InnerType tür nedir. Örneklemek gerekirse;