Tip Kavramları üzerine başladığımız bu yazı dizisine
string ve object tipinin istisnai durumu ile giriş yapalım.

String ve Object referans türlü class tipinden olmalarına rağmen, bu tiplerin birbirilerine olan atamaları değer türü davranışı gösterir.
Aşağıdaki örnekte anlatmaya çalışalım.

Görüşmek üzere..