ViewState Hakkında bir kaç soru ile başlayalıp kafamızda canlanmasına yardımcı olalım. SORU : Viewstate ne saklar? CEVAP : Sayfanın durum bilgisini saklar? SORU : Nasıl yani? CEVAP : Markup’ta tanımlanan kontrollerin, render sonraki durumlarıyla, markuptaki durumları arasındaki farklılıkları saklar. SORU : TextBox’ın Text bilgisi neden...