Kategoriler

Kategori: C#

C#

04_Tip Kavramı – Lokal Değişken 

Bu yazımızda Tip kavramlarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Lokal Değişkenler. Lokal Değişken : Bir iş parçası (method) içerisinde tanımlanan, geçici bilgi saklamak üzere kullanılan bellek alanlarıdır. Built-in Types : Diğer tüm tipler direkt ya da endirekt şekilde built-in tiplerden faydalanarak oluşturulur.

C#

04_Tip Kavramı -String ve Object Tipinin istisnai Durumu 

Tip Kavramları üzerine başladığımız bu yazı dizisine string ve object tipinin istisnai durumu ile giriş yapalım. String ve Object referans türlü class tipinden olmalarına rağmen, bu tiplerin birbirilerine olan atamaları değer türü davranışı gösterir.Aşağıdaki örnekte anlatmaya çalışalım. Görüşmek üzere..

C#

01_MerhabaIDE 

Bugün Visual Studio IDE miz üzerinden hareket edeceğiz. Adım 1 : Visual Studio üzerinden bir “Console Application” Projesi oluşturuyoruz. Adım 2: Oluşturulan Proje içerisinde Program.cs açıyoruz. Burada bazı önemli notlar düşmek gerekir. using bloğunda sadece namespace tanımlaması yapılır! using bloğu projeye referans eklememizi sağlamaz using…

C#

ilk Uygulama 

Merhaba, Bugün ilk uygulamamızı yazmaya başlıyoruz. Herhangi bir ide kullanmadan bir kodu nasıl compile (derlemek) edebileceğimizi öğreneceğiz. Adım 1 : Öncelikle bir Not Defteri açıp aşağıdaki kodu yazıp kaydedelim. (“.txt” uzantılı olabilir.) Adım 2: Komut satırılı açılır. Kaydedilen Dosya nın dizinine gidilir. Adım 3: Filmlerdeki…